BESØK TUSENVIS AV
STOLPER I NORGE!

Hva er Stolpejakten?
Samle poeng, prestasjoner og merker. Klatre på topplister og poengtavler!
Stolpejakten går ut på å finne stolper sentralt plassert i ulike kommuner. Stolpebesøk kan registreres på papir, nettsiden eller via appen vår. Vi tar sikte på å legge til rette for å aktivisere både unge og gamle, uansett funksjonsevne. Se video på Youtube for mer om Stolpejakten. Les mer om Stolpejakten.

Se hvor Stolpejakten arrangeres
I år arrangerer vi stolpejakt i enda flere kommuner enn i fjor. Oppstart varierer fra arrangør til arrangør, sjekk områdeoversiken for full oversikt over sesongstart og avslutning. Vi får ofte nye arrangører utover sesongen, så følg med for ytterligere stolpejakt andre steder i landet.

Viktig!
Vis respekt for privat eiendom, dyrket mark og ved ferdsel i utmark.
Parker på tilgengelige P-plasser.
Unngå kjøring mellom stolpene.

Informasjon
Nytt fra nasjonalt råd: Unngå unødige reiser innenlands utenfor egen bo- og arbeidsregion.

Unngå smittespredning – lag en trygg tur:
– At man ikke bidrar til smittespredning, dvs. at folk går alene eller at man går sammen med familiegruppe som man uansett er sammen med.
– Registrering ved stolpen må skje uten berøring (f.eks. telefonskanning).
– Vask hendene før og etter turen
– Hold minst to meter avstand til andre
– Gå til høyre på stien

Følg rådene til Folkehelseinstituttet – www.fhi.no.
Det gjøres oppmerksom på at det kan komme nye/endrede regler/forutsetninger, f.eks. dersom det blir portforbud eller lignende.

Last ned Stolpejakten-appen:


STØTTEMULIGHETER 
FOR STOLPEJAKTEN 
LISTER:


Har du lyst til å støtte oss i vårt arbeid med Stolpejakten, som jobber for bedre folkehelse?

Du kan støtte oss med:

  • Vipps #749020
  • Bankoverføring: 3207 37 92281
  • Grasrotmottaker: FORENINGEN STOLPEJAKTEN TUR-MOTIVASJON